برد سنسور IP

در این قسمت انواع سنسور IP مورد استفاده در دوربین های IP قابل مشاهده و خرید است. datasheet قطعات پس از خرید قابل مشاهده و دانلود است.