تصویر سنسور تصویر MIS2003 + XM330

سنسور تصویر MIS2003 + XM330

اقتصادی ترین برد 2 مگاپیکسل تولید شده تا به امروز

تماس بگیرید

برد 2 مگاپیکسل

نظر خودتان را بنویسد