تصویر فیش نری آداپتور

فیش نری آداپتور

کابل آداپتور نری 5.5 میلی متری برای استفاده از نوع دیگری از کانکتور جایگزین برای وارد کردن به منبع تغذیه.

تماس بگیرید
نظر خودتان را بنویسد