تصویر فیش نری آداپتور

فیش نری آداپتور

کابل آداپتور نری 5.5 میلی متری برای استفاده از نوع دیگری از کانکتور جایگزین برای وارد کردن به منبع تغذیه.

2,000 تومان
نظر خودتان را بنویسد