تصویر میکروفن باکس دو فیلتر

میکروفن باکس دو فیلتر

دارای بدنه ای مستطیلی شکل و پیچی برای تنظیم صدا بر روی آن تعبیه شده است.

تماس بگیرید
نظر خودتان را بنویسد