بردهای جانبی سنسور

برد های جانبی شامل برد موتورایز- برد POE - برد کارت حافظه - برد wifi