پیچ

انواع پیچ مورد نیاز برای مونتاژ و اسمبل دوربین های مداربسته در این قسمت ارایه شده است